ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

 

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

2PEOPLE  s.r.o., azonosítószáma: 46580425,
Székhelye: Pionierska 5, 990 01 Veľký Krtíš, mob.+421905857019, Szlovák  Köztársaság

1. PREAMBULUM

 • 1.1. Jelen Általános Üzleti Feltételek (a továbbiakban „ÁÜF“) a www.magnetificoparfumok.hu internetes üzletben való vásárlásra vonatkoznak, amelyet a 2PEOPLE s.r.o. gazdasági társaság, statisztikai azonosító szám: 46580425, székhelye: Pionierska 5, 990 01 Veľký Krtíš  üzemeltet, amely a Banská Bystrica Városi Bíróság által vezetett Cégjegyzékben a C szakasz, 21784/S betétszám alatt szerepel (a továbbiakban „Eladó“). Jelen ÁÜF az Eladó és üzleti partnerei (a továbbiakban „Vevő“) közötti kapcsolatot szabályozza az áruk eladása területén. A szerződéses kapcsolat a Szlovák Köztársaság jogrendjével összhangban kerül megkötésre. A Vevő a megrendeléssel igazolja, hogy jelen ÁÜF tartalmát megismerte, hogy azt kifejezetten elfogadja és megértette. Jelen ÁÜF tartalmára a megrendelést megelőzően megfelelő módon felhívták Vevő figyelmét és lehetősége volt arra, hogy azzal megfelelő módon megismerkedjen.

2. FOGALMAK

 • 2.1. A Vevő lehet fogyasztó vagy vállalkozó.
 • 2.2. A fogyasztó olyan természetes személy, aki vállalkozási tevékenysége keretén kívül vagy foglalkozása független gyakorlásának keretén kívül szerződést köt vállalkozóval vagy más módon eljár vele kapcsolatban. A fogyasztó az üzleti kapcsolat kezdetén csak a kapcsolattartásra szolgáló azon adatait adja át az Eladónak, amelyek szükségesek a megrendelés problémamentes teljesítéséhez, esetleg azon adatait, amelyeket a vásárlásra vonatkozó okmányokon fel kíván tüntetni. Az Eladó és a Vevő, aki fogyasztó közötti jogviszonyt, amelyet jelen ÁÜF kifejezetten nem szabályoz, a Polgári Törvénykönyvről szóló 89/2012 Sb. sz. módosított törvény vonatkozó rendelkezései (a továbbiakban „Polgári Törvénykönyv“) valamint a fogyasztók védelméről szóló 634/1992 Sb. sz. módosított törvény és a kapcsolódó jogszabályok szabályozzák.
 • 2.3. A vállalkozó olyan személy, aki önállóan, saját számlájára és saját felelősségére végez jövedelemszerző tevékenységet egyéni vállalkozóként vagy egyéb módon azzal a szándékkal, hogy e tevékenységet rendszeresen végezve haszonra tegyen szert. A fogyasztóvédelem szempontjából vállalkozónak számít minden olyan személy, amely saját kereskedelmi, termelési vagy egyéb tevékenységével összefüggően vagy foglalkozása független gyakorlása keretében köt szerződéseket, vagy a vállalkozó nevében és számlájára jár el. Az Eladó és a Vevő, aki vállalkozó közötti jogviszonyt, amelyet jelen ÁÜF kifejezetten nem szabályoz, a polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései valamint a kapcsolódó jogszabályok szabályozzák.

3. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

 • 3.1. A Vevők személyes adatainak kezelését a személyes adatok védelméről szóló 101/2000 Sb. sz. módosított törvény (a továbbiakban „a személyes adatok kezeléséről szóló törvény“) valamint a Szlovák Köztársaság területén érvényes további jogszabályok szabályozzák.
 • 3.2. A Vevő szabad döntésével (a „megrendelni“ nyomógomb megnyomásával) kinyilvánítja, hogy tudatában van minden fent felsorolt ténynek, és hozzájárulását adja személyes adatainak további kezeléséhez az Eladó, mint a www.starlife.hu internetes üzlet üzemeltetője üzleti tevékenysége céljából. A személyes adatok rendelkezésre bocsátása önkéntes módon történik, a Vevő jogosult hozzáférni az adatokhoz és a Vevőt a törvényben szabályozott terjedelemben megilleti jogainak védelme. Jelen hozzájárulását a Vevő bármikor visszavonhatja. A személyes adatok teljes mértékben védve lesznek a visszaélésekkel szemben. Az adatok tárolásra kerülnek, és nem kerülnek megosztásra harmadik személyek alkalmazásaival. Az eladó a fent hivatkozott törvény értelmében a személyes adatok kezelője és egyben feldolgozója. Az Eladó honlapja tartalmazza annak, mint az internetes üzlet üzemeltetőjének, érvényes azonosító adatait valamint a Vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló aktualizált elérhetőségi adatait. Az Eladó 00048780 nyilvántartási szám alatt szerepel az Adatvédelmi Hivatal által vezetett Adatkezelők nyilvántartásában, a regisztráció időpontja 01.07.2017 ·  3.3. A Vevő a felsorolt személyes adatok rendelkezésre bocsátásával és a jóváhagyásra szolgáló ikonra klikkeléssel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Eladó a rendelkezésére bocsátott adatokat, melyek terjedelme megegyezik azzal a terjedelemmel amely a konkrét esetben az Eladó oldalainak böngészése közben került megadásra, az Eladó, melynek adatai jelen ÁÜF Preambulumában kerültek felsorolásra, adatkezelőként kezelje, abból a célból, hogy szolgáltatásokat és termékeket ajánljon, információkat küldjön az Eladó tevékenységéről, mégpedig elektronikus eszközök útján is (különösen e-mail, SMS üzenet, telemarketing) az információs társadalommal összefüggő némely szolgáltatásra vonatkozó 480/2004 Sb. sz. módosított törvény alapján, jelen hozzájárulás visszavonásáig (pl. az info@magnetificoparfumok.hu e-mail címre küldött e-mail útján). A fent felsorolt személyes adatok feldolgozásával az Eladó, mint adatkezelő jogosult adatfeldolgozóként harmadik személyt megbízni.
 • 3.4. Az Eladó, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja az adattulajdonos személyt és kifejezetten kioktatja őt a személyes adatok védelméről szóló törvényből következő jogairól, azaz különösen arról, hogy az adatoknak az Eladó rendelkezésre bocsátása önkéntes, hogy az adattulajdonos személy jogosult az adatokhoz hozzáférni, joga van a fenti hozzájárulást az Eladó címén bármikor írásban visszavonni és jogainak megsértése esetén jogosult az Adatvédelmi Hivatalhoz fordulni megfelelő jogorvoslatért, amely lehet pl. az Eladónak az ilyen magatartástól való tartózkodása, a kialakult helyzet megszüntetése, kifogás emelése, a személyes adatok kijavítása vagy kiegészítése, zárolása vagy törlése, pénzbeli kártérítés nyújtása, továbbá a hivatkozott törvény 11. és 21. paragrafusából következő további jogok érvényesítése. Amennyiben a Vevő javítást szeretne eszközölni az Eladó által feldolgozott adataiban, kérheti azt az info@magnetificoparfumok.hu e-mail címen vagy az eladó fenti postacíme útján.

4. SZERZŐDÉS

 • 4.1. Az Eladó és Vevő közötti szerződés a Vevő megrendelésének az Eladó számára történő elküldésével és a megrendelés Eladó általi elfogadásával jön létre (a továbbiakban „Szerződés“). A Vevő az Eladótól az árut az internetes üzlet megrendelőrendszere útján, e-mailben vagy telefonon rendelheti meg. A Szerződés megkötését az ajánlat elfogadásával az Eladó haladéktalanul visszaigazolja a Vevőnek tájékoztató e-mail útján arra a címre, amelyet a Vevő a megrendelésben megadott, vagy amelyről a megrendelést eszközölte. Az e-mail mellékletét képezi az aktuális ÁÜF.
 • 4.2. A megkötött Szerződés (beleértve a kialkudott árat) megváltoztatására vagy megszüntetésére kizárólag a felek megállapodása alapján vagy törvényi okok miatt van lehetőség.
 • 4.3. A Vevőt, aki fogyasztó, Eladó tájékoztatja, hogy a távollevők közötti kommunikáció eszközeinek költségei nem különböznek a Vevő szolgáltatója szerinti alaptarifától.
 • 4.4. A Szerződés megkötésére magyar nyelven kerül sor.
 • 4.5. Az Eladó a polgári törvénykönyv 1751. paragrafusa 2. bek. rendelkezése értelmében ezúton kizárja a Szerződés megkötését abban az esetben, ha a Vevő az Eladónak a Szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatának elfogadásakor más üzleti feltételekre hivatkozik.
 • 4.6. Az Eladó a polgári törvénykönyv 1740. paragrafusa 3. bek. rendelkezése értelmében ezúton előre kizárja a Szerződésnek kiegészítéssel vagy módosítással történő megkötésére vonatkozó ajánlat elfogadását.

5. A VÉTELÁR ÉS A FIZETÉS MÓDJA

 • 5.1. Az Eladó internetes üzletében szereplő árak szerződéses, aktuális és érvényes árak mindaddig, amíg ilyenként kerülnek ajánlásra az internetes üzletben. Az árak véglegesek, azaz ÁFÁ-val együtt értendők. A kalkulált végleges ár a megrendelőlap kitöltése után megjelenik és tartalmazza az aktuális szállítási költséget is. A Szerződés megkötésekor érvényes árnak az az ár számít, amely az áru Vevő általi megrendelésének időpontjában az áru mellett szerepel. Az Eladó és Vevő közötti adóügyi bizonylat egyúttal szállítólevélként is szolgál. A Vevő az árut egyéb megállapodás hiányában a teljes ár megfizetését követően veheti át.
 • 5.2. Abban az esetben, ha a Vevő teljesíti a fizetést és az Eladó ezt követően nem tudja az árut leszállítani, a megfizetett összeget a megállapodás szerinti módon haladéktalanul visszafizeti a Vevőnek. A megfizetett összeg visszafizetésének határideje a visszafizetés választott módjától függ, de nem haladhatja meg a szállítás ellehetetlenülésétől számított 14 napot.
 • 5.3. Az áru a teljes vételár megfizetéséig és az átvételig az Eladó tulajdonában marad.
 • 5.4. Az Eladó az alábbi fizetési feltételeket fogadja el:
 • a) fizetés utánvéttel az áru átvételekor
 • b) fizetés előre banki átutalással
 • c) fizetés előre hitelkártyával
 • d) fizetés előre PayPal rendszer útján

6. SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

 • 6.1. Az Eladó oly módon szállítja le az árut a Vevőnek, hogy az árut átadja a Vevőnek, vagy az árut átadja az első szállítónak. Érvényes ez a Vevő, aki fogyasztó, esetében is amennyiben a Vevő határozta meg a szállítót, anélkül hogy számára a Vevő ajánlotta volna. Ellenkező esetben az áru akkor kerül átadásra a Vevőnek, aki fogyasztó, amikor a szállító azt átadja neki.
 • 6.2. Amennyiben az Eladó a megrendeltnél nagyobb mennyiségű árut szállít le a Vevőnek, a Szerződés vonatkozik a többletmennyiségre is, kivéve, ha azt a Vevő haladéktalanul visszautasítja.
 • 6.3. A konkrét termék elérhetősége minden esetben az adott termék részleteiben szerepel a www.starlife.hu oldalon. A szállítási határidő a termék elérhetőségétől, a fizetési feltételektől és a szállítási feltételektől függ, időtartama maximum 5 munkanap. A küldeménnyel együtt a Vevő kézhez kapja az adóügyi bizonylatot/számlát is. A szállítás hatékonysága érdekében az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy több szállítmányban szállítsa le a Vevőnek az árut. Ebben az esetben a postaköltséget az Eladó fizeti. A Vevő által átvételkor fizetett, azaz utánvéttel szállított áru esetében a szállítási határidő kezdete a küldemény átvételének napja. Abban az esetben, ha a Vevő más fizetési módot választott, mint az áru átvételkor történő kifizetése, a szállítási határidő kezdete a vételár teljes megfizetésének időpontja, azaz a vételár összegének az Eladó számláján történő jóváírásának időpontja.
 • 6.4. Az Eladó az alábbi szállítási feltételeket fogadja el:
 • a) személyes átvétel az Eladó központjában az alábbi címen: Pionierska 5, 990 01 Veľký Krtíš
 • b) az áru elküldése a Szlovák Posta útján
 • c) az áru elküldése a GLS futárszolgálat útján

7. SZAVATOSSÁG

 • 7.1. Minden ajánlott áru szabványos minőségű és a hatályos jogszabályok szerint teljes garanciát nyújtunk rá.

8. REKLAMÁCIÓS ELJÁRÁS

 • 8.1. A reklamációs eljárás a hibás áru reklamációja során alkalmazott eljárást írja le. Az áru akkor minősül hibásnak, ha nem a megállapodott mennyiségben, minőségben és kivitelben kerül leszállításra. Hibának minősül más áru szállítása is.
 • 8.2. A Vevőnek a hibás teljesítésből eredő jogát megalapozza az olyan hiba is, amellyel az áru a kárkockázatnak a Vevőre történő átszállásának időpontjában nem rendelkezik, de később jelentkezik. A Vevőnek a hibás teljesítésből eredő jogát megalapozza az olyan hiba is, amelyet kötelezettségének megszegésével az Eladó okozott.
 • 8.3. A kárkockázat az áru átvételével száll át az Eladóról a Vevőre. Ugyanezzel a következménnyel jár, ha a Vevő nem veszi át az árut, bár az Eladó lehetővé tette számára, hogy rendelkezzen vele.
 • 8.4. A Vevő a reklamált árut az alábbi címre küldheti el: 2PEOPLE s.r.o., Pionierska 5, 990 01 Veľký Krtíš. A reklamált árut alaposan rögzíteni kell a szállítás során bekövetkező további károsodás elkerülése érdekében, a csomagot jól láthatóan „REKLAMÁCIÓ“ jelöléssel kell ellátni és tartalmaznia kell: a reklamált árut, a vásárlási bizonylat másolatát, a hiba részletes leírását és a Vevő elérhetőségi adatait. A fentiek nélkül nem lehetséges az áru származásának és hibájának beazonosítása.

9. A SZERZŐDÉSES VISZONY MEGSZŰNÉSE

 • 9.1. A Szerződéstől való elállásra abban az esetben van lehetőség, ha a Szerződés ily módon történő megszüntetésének módjában az Eladó és a Vevő kifejezetten megállapodik, vagy azokban az esetekben, amikor a megszűnés lehetőségét a törvény előírja.
 • 9.2. Tekintettel arra, hogy a szerződéses viszony távollevők között jön létre, a Vevő, aki fogyasztó, az áru átvételét, vagy az utolsó áruszállítmány átvételét követő 14 napon belül jogosult szankciók alkalmazása és indoklás nélkül elállni a szerződéstől a Polgári Törvénykönyv 1829 paragrafusa rendelkezése értelmében.
 • 9.3. A Szerződéstől való elállás jogának érvényesítéséhez a Vevő köteles az elállásról egyoldalú jogi aktussal, a 2PEOPLE s.r.o., Pionierska 5, 990 01 Veľký Krtíš címre küldött levélben tájékoztatni az Eladót.
 • 9.4. A Szerződéstől való elállás határidejének betartásához elegendő, ha a Szerződéstől való elállásról való értesítés a vonatkozó határidő lejárta előtt elküldésre kerül.
 • 9.5. A Vevő, aki fogyasztó, köteles haladéktalanul, legkésőbb a Szerződéstől való elállást követő 14 napon belül visszaküldeni az árut az Eladónak, vagy átadni az árut az eladónak az alábbi címen: 2PEOPLE s.r.o., Pionierska 5 , 990 01 Veľký Krtíš. A határidő megtartottnak minősül abban az esetben, ha a Vevő a 14 nap letelte előtt visszaküldi az árut az Eladónak. Az áru visszaküldésével összefüggő közvetlen költségeket a Vevő viseli.
 • 9.6. A Vevő, aki fogyasztó, a polgári törvénykönyv 1833 paragrafusa rendelkezése értelmében abban az esetben visel felelősséget az Eladóval szemben az áru értékcsökkenéséért ha az árut az áru jellegével és tulajdonságaival való megismerkedéshez, beleértve a működőképességet is, szükséges módtól eltérően kezelték.
 • 9.7. Amennyiben a Vevő, aki fogyasztó, eláll a Szerződéstől az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb a Szerződéstől való elállást követő 14 napon belül visszafizeti a Vevőnek a teljes összeget, beleértve az áru szállításának költségeit is, amelyet az Eladó a Szerződés alapján kapott a Vevőtől, mégpedig arra a bankszámlára, amelyről az összeg elutalásra került az Eladónak, vagy arra a bankszámlára, amelyről a Vevő kifejezetten ebből a célból értesíti az Eladót. Az Eladó nem köteles a Vevőnek, aki fogyasztó, visszaküldeni a kapott pénzeszközöket azelőtt, hogy a Vevő az árut átadná neki.
 • 9.8. A fentiek nem vonatkoznak a Vevőre, aki vállalkozó. és aki vállalkozási tevékenységével kapcsolatosan köt Szerződést.
 • 9.9. Az Eladó jogosult elállni a Szerződéstől egyebek mellett abban az esetben is, ha a Vevő a Szerződés megkötésétől számított 30 napon belül nem egyenlíti ki a teljes vételárat.

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 • 10.1. A Vevő lehetővé teszi az Eladó számára kötelezettségei teljesítését a Szerződéssel összhangban, amihez minden szükséges együttműködést biztosít.
 • 10.2. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult a Szerződésből eredő igényét harmadik személynek átengedni.
 • 10.3. A Vevő haladéktalanul tájékoztatja az Eladót azonosító adatainak megváltozásáról, mégpedig legkésőbb a változást követő 5 munkanapon belül.
 • 10.4. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden erőfeszítést megtesznek a Szerződésből és/vagy jelen Általános Üzleti Feltételekből eredő vagy azzal összefüggő vitáik békés rendezésére.
 • 10.5. Jelen ÁÜF magyar nyelven készült.
 • 10.6. Jelen ÁÜF 01.07.2017  napján lép érvénybe és hatályba és az Eladó www.2people.hu honlapján érhető el. Jelen ÁÜF vonatkozó változata meghatározó minden megrendelés tekintetében, amely ezen a napon és ezt a napot követően kelt. Az Eladó fenntartja magának a jogot az ÁÜF megváltoztatására. Az ÁÜF új szövege az Eladó www.magnetificoparfumok.hu  honlapján jelenik meg. A megjelenés napjával megszűnik a korábbi ÁÜF érvényessége, ez azonban nem érinti a korábbi ÁÜF alapján megkötött Szerződéseket.